06.11.2020. Izrada prezentacija – 1. Grafički elementi, 2. Tekstni okviri

  1. Pročitati lekciju.
  2. Učenici koji imaju osobno računalo i instaliran PowerPoint neka pokušaju kreirati nekoliko oblika i tekstualni okvira.

NAPOMENA : od idućeg tjedna prelazimo na novu platformu Google Classroom – biti ćete upoznati sa svim detaljima , na stranici će biti postavljeno upustvo kako se prijaviti na Google Classroom.

06.11.2020. Baze podataka – Tablice

  1. Pročitati lekciju i plan ploče zapisati u bilježnicu.
  2. Učenici koji imaju osobno računalo i instaliran MS Access neka pokušaju uraditi vježbu.

NAPOMENA : od idućeg tjedna prelazimo na novu platformu Google Classroom – biti ćete upoznati sa svim detaljima , na stranici će biti postavljeno upustvo kako se prijaviti na Google Classroom.

Privitak

06.11.2020. Organizacija i izrada baze podataka

  1. Pročitati lekciju i plan ploče zapisati u bilježnicu.
  2. Učenici koji imaju osobno računalo i instaliran MS Access neka pokušaju uraditi vježbu.

NAPOMENA : od idućeg tjedna prelazimo na novu platformu Google Classroom – biti ćete upoznati sa svim detaljima , na stranici će biti postavljeno upustvo kako se prijaviti na Google Classroom.