Filtriranje podataka u Excelu – vjezba

Na racunaru ili telefonu uraditi vjezbu sa prilozenih slika.

U svesku prepisati i znati primjeniti svih dest koraka za filtriranje podataka u Excelu