06.11.2020. Izrada prezentacija – 1. Grafički elementi, 2. Tekstni okviri

  1. Pročitati lekciju.
  2. Učenici koji imaju osobno računalo i instaliran PowerPoint neka pokušaju kreirati nekoliko oblika i tekstualni okvira.

NAPOMENA : od idućeg tjedna prelazimo na novu platformu Google Classroom – biti ćete upoznati sa svim detaljima , na stranici će biti postavljeno upustvo kako se prijaviti na Google Classroom.